author Hotline: 0963.286.779

So sánh các bảng liệt kê

Payment Page

  1. Tạo danh sách
  2. gói
  3. Thanh toán
  4. Hoàn tất

Thông tin tài khoản

Phương thức thanh toán

stripe

Thực hiện thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng ID đặt hàng làm tham chiếu thanh toán

By clicking "Complete Membership" you agree to our Terms & Conditions

Gói thành viên

  • Tên gói hàng GÓI PREMIUM
  • Thời gian: 2 tháng
  • Số tin được đăng: 30
  • Tin ghim trên trang chủ: 10
  • Tổng giá: 500000 đ